ACIKITA Foundation

Hiyodoridai 3-9 21-104, Kobe 651-1123, JP

+81 80 3333 1327

admission@acikita.org

Hiyodoridai 3-9-21-104 Kobe 651-1123, JP

09:00 - 17:00

Monday to Friday

123 456 789

info@example.com

Goldsmith Hall

New York, NY 90210

07:30 - 19:00

Monday to Friday

Formal Education

Pendidikan Formal

ACIKITA mempunyai sekolah TK yang didirikan pada tahun 2014. Kemudian pada tahun 2015 berdiri SD (sekolah Dasar), Tahun 2016 kami mendirikan SMP (Sekolah Menrngah Pertama) dan pada tahun 2018 kami mendirikan SMA (Sekolah Menengah Atas).

Kurikulum sekolah ACIKITA adalah menggali potensi diri anak semaksimal mungkin sejak dini, dan menanamkan moral kepada anak didik sejak dini. Moral meliputi hablumminallah (ketaatan dan beribadah sesuai aturan Allah) dan hablumminannas (hubungan baik dengan manusia).

Kami mempunyai goal untuk menciptakan generasi pemimpin untuk masa depan bangsa yang lebih baik. Baik pemimpin untuk diri sendiri, keluarga, dan pemimpin ummat. Kami ingin menciptakan generasi habibie yaitu manusia Indonesia yang punya keahlian spesifik dan unik,  cinta tanah air, dan mempunyai agama dan moral yang baik.