Kendala yang Ditemui oleh Ibu-Ibu yang Bersekolah di Jepang

Kendala yang Ditemui oleh Ibu yang Bersekolah Oleh : Jumiarti Agus Di sini ini akan dibahas semua kendala yang pernah ditemui oleh Ibu-ibu yang bersekolah. Penuturan ini diharapkan bisa menjadikan masukan bagi kaum ibu yang ingin untuk melanjutkan sekolah. Bila ada kesempatan untuk melanjutkan sekolah, keadaan memungkinkan, dan ada dukungan keluarga, maka tidak ada salahnya…